اگر خواستید زنی را رها کرده و زنی دیگر به جای او اختیار کنید و مال بسیاری مهر او کرده اید البته نباید چیزی از مهر او را پس گیرید
آیه 20 سوره نساء
این عمل با شرط خوبست و بدون آن شرط درست نمیباشد
انشاالله خوب است

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات