د آ ب

 در این نیت که کرده ای هیچ خیری نیست ازآن چشم پوشی کن .

اگر رنج و آسیبی به تو رسیده است به خاطر چشم زخم است .

باید صبر کنی تا گره کارت باز شود با کسی در این مورد صحبت نکن و از خصومت بپرهیز .

به زودی تغییر محسوسی در زندگیت پدید می آید به خداوند توکل کن و منتظر بمان.

منبع :

 

فال ابجد یا فال چوب

 

گردآوری توسط بخش فال چوب فال ابجد سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات