د ج ج

 گشایش خوبی در کارت ایجاد میشود .

به زودی به چنان توفیق و سعادتی میرسی که بر تو حسودی کنند .

از یکی از خویشان و نزدیکان بی اطلاعی به زودی از او خبری به دست تو میرسد .

اگر گم شده ای داری ،آن را پیدا میکنی اگر صبور باشی و به خدا توکل کنی

به مراد خواهی رسید. انشاءالله

منبع :

 

فال ابجد یا فال چوب

 

گردآوری توسط بخش فال چوب فال ابجد سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات