د ج آ

 این نیت که کردی خوب نیست زندگی بر تو تلخ خواهد شد .

چندی است که دلت یکجا نیست به چه کنم چه کنم گرفتار شده ای برای رفع

این حالت به خدا توکل کن مدتی است که به کسی دل بسته ای و از خیال

او بیرون نمی ایی از او بگذر خداوند بهتر از آن نصیب تو خواهد کرد .

در کارها صبور باش . آینده ی روشنی داری و از همه غمها دور میشوی .

اگر قصد سفر یا معامله ای داری انجام بده از آن نفع خواهی برد.

منبع :

 

فال ابجد یا فال چوب

 

گردآوری توسط بخش فال چوب فال ابجد سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات