ج ب ج

طالع خوبی داری و این روزها آرزویت برآورده میشود خبر خوشی دریافت میکنی

و به شادی و نشاط میرسی .

زنی بلند قد و باریک اندام و گندمگون با تو خصومت میکند مراقب خودت باش .

از پول و در آمد حرام پرهیز کن آینده خوبی در پیش داری .

با دوستان و آشنایان به نیکی رفتار کن و اگر قصد ازدواج یا معامله ای داری

به آن عمل کن با موفقیت همراه خواهد بود.

منبع :

 

فال ابجد یا فال چوب

 

گردآوری توسط بخش فال چوب فال ابجد سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات