ج ب د

 طالع خوبی داری و در نعمت و رحمت به رویت گشوده است

و به مقصودی که داری میرسی شکر خدا را به جا آور تا به مقصود نزدیکترشوی.

امسال برای تو بهتر از هر سال دیگر است به عزت و موقعیت خوبی دست پیدا میکنی .

به زودی خبری خوشحال کننده دریافت میکنی .

اگر قصد انجام کاری را داری به آن عمل کن ، با موفقیت همراه خواهد بود.

منبع :

 

فال ابجد یا فال چوب

 

گردآوری توسط بخش فال چوب فال ابجد سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات