ب آ د

 آنچه را که نیت و آرزو کرده ای به آن میرسی زیرا طالعت روشن است .

از جانب بزرگان و اهل قلم نفع خوبی نصیبت میشود .

از کار خود بهره مند میشوی و از دوستان باوفا شادمان خواهی شد.

اگر قصد خرید خانه و یا ساخت بنا دارید به آن عمل کنید به صلاح و نفع شما خواهد بود.

منبع :

 

فال ابجد یا فال چوب

 

گردآوری توسط بخش فال چوب فال ابجد سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات