آ د ب

 طالع خوبی داری عاقبت به آنچه که طالب هستی میرسی از کار و بیع و شراکت سود خواهی برد .

و رنج و مشکلت حل خواهد شد اگر طالب مال حلال باشی ، روز به روز کارت بهتر میشود.

اگر قصد سفر داری برو ار آن سود خواهی برد اگر مسافر داری به سلامت باز میگردد .

اگر گره یا مشکلی تا اینجا در زندگیت بوده رفع شده و بعد از این زندگی خوبی خواهی داشت .

منبع :

 

فال ابجد یا فال چوب

 

گردآوری توسط بخش فال چوب فال ابجد سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات