اس ام اس های سنگین

آکاایران: جدیدترین اس ام اس های سنگین و تیکه دار

آکاایران: جدیدترین اس ام اس های سنگین و تیکه دار

 

می گویند بعضی از چشم ها سگ دارند

اما تو چشمهایت گرگ داشت

وحشی بود و هار

پاره میکرد مرا …

◊ جدیدترین اس ام اس های سنگین و تیکه دار ◊

دقـیـق نـمـی دانــ م

چـنـد سـال شـده سـت کــ ه راهــم را گـم کــرده امــ ـ …

و بـیــراهــ ه مـی رومـــ ـ

امــا دیـگــر ایـمــان آورده امــــ ـ

کــ ه روبـــراه نـخــواهـم شــد !

 

◊ جدیدترین اس ام اس های سنگین و تیکه دار ◊

میخواهمت  ولــــی…

دوری…

خیلی خیلی دور

  نه دستم به دستانـــــــت میرسد

  نه چشمانم به نگاهت

 

◊ جدیدترین اس ام اس های سنگین و تیکه دار ◊

دل را  بد نام نکنیم

  آنچه بعضی ها در سینه دارند

کاروان سراست نه دل …!

 

◊ جدیدترین اس ام اس های سنگین و تیکه دار ◊

ناگهان روزی می آید

که سنگینی رد پاهایم را

در درونت حس می کنی

رد پاهایی که دور می شوند

  و این سنگینی

  از هر چیزی طاقت فرساتر خواهد بود

 

◊ جدیدترین اس ام اس های سنگین و تیکه دار ◊

خسته ام از تظاهر به ایستادگی

از پنهان کردن زخم هایم زور که نیست !

دیگر نمیتوانم بی دلیل بخندم

و با لبخندی مسخره وانمود کنم همه چیز رو به راه است….!

اصلأ دیگر نمیخواهم که بخندم

میخواهم لج کنم ، با خودم ، با تو ، با همه ی دنیا…!

چقدر بگویم فردا روز دیگریست و امروز بیاید و مثل هر روز باشی….؟؟!

خسته ام …. از تو …. از خودم….از همه ی زندگی …..

میخواهم بکشم کنار !

از تو … از خودم….. از همه ی زندگی …

 

◊ جدیدترین اس ام اس های سنگین و تیکه دار ◊

کـاش  از بـیـن ایـن هـمـهـ آدم هــایـی کـهـ  ” پـیــشـم ” هـسـتـند

  یـکـی  ” پـــشـــتــــــم ” بـود …!

 

◊ جدیدترین اس ام اس های سنگین و تیکه دار ◊

من آنقدر با تو بوده ام

که از بودن کنار دیگران سردم میشود…

 

◊ جدیدترین اس ام اس های سنگین و تیکه دار ◊

خواب های من  هر شب  تو را  زیرِ سر دارند

راستش را بگو

چشمانت

چه خوابی

برایِ رویاهایم دیده اند…؟!؟

 

◊ جدیدترین اس ام اس های سنگین و تیکه دار ◊

رَفــته ای ؟  بـه دَرَکــ !

هَنــوز هــَـمـ بهـــتریـ ـن هـا وجــ ـود دارنــ ـد

دُنــبال کســ ـی خواهــ ـَـمـ رَفــ ـت

کـ ـه مــرا بـ ـه خاطــ ـر خ ـُـودَم بـ ـخواهـ ـد

نـ ـه زاپـ ـاســی برای بازیــ ـچــ ـ ـه بودَن !!!

 

اس ام اس نامردی و خیانت (5)

اس ام اس های تیکه دار و سنگین نوین (15)

اس ام اس های عاشقانه و احساسی

.

منبع :

گردآوری توسط بخش smsاس ام اس،پیامک سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات