سخنی آموزنده از چارلی چاپلین!

آکاایران: سخنی آموزنده از چارلی چاپلین!

آکاایران: سخنی آموزنده از چارلی چاپلین
هیتلر و چارلی تقریبا همسن بودند، هیتلر فقط چهار روز از چارلی کوچکتر بود.

چارلی گفته: این سرنوشت ما دو تا بود که یکی دنیا را بخنده بندازه و دیگری به گریه، و اگر سرنوشت میخواست، کاملا بر عکس میشد

.

منبع : jazzaab.ir

گردآوری توسط بخش خواندنی ها و دیدنی ها سایت آکا
تبلیغات