برترین ها: آثار هنری که در زیر مشاهده می کنید نتیجه ماه ها تلاش هنرمند ایتالیایی فردریکو پیترلا هستند. شاید اگر این آثار ظریف و پر از جزئیات کوچک را از دور تماشا کنیم، هرگز متوجه نشویم که پیترلا آنها را تنها با استفاده از استامپ تاریخ زن به وجود آورده است. پیترلا در طول 15 سال گذشته به این کار مشغول بوده و به مرحله ای رسیده است که تشخیص کارهای او از عکس های قدیمی کار دشواری است.

,خلق شاهکار هنری با مُهر تاریخ زن +عکس,جالب انگیز


,خلق شاهکار هنری با مُهر تاریخ زن +عکس,جالب انگیز


,خلق شاهکار هنری با مُهر تاریخ زن +عکس,جالب انگیز


,خلق شاهکار هنری با مُهر تاریخ زن +عکس,جالب انگیز


,خلق شاهکار هنری با مُهر تاریخ زن +عکس,جالب انگیز


,خلق شاهکار هنری با مُهر تاریخ زن +عکس,جالب انگیز


,خلق شاهکار هنری با مُهر تاریخ زن +عکس,جالب انگیز


,خلق شاهکار هنری با مُهر تاریخ زن +عکس,جالب انگیز

گردآوری توسط بخش جالب انگیز سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات