برترین ها: اهرام ثلاثه مصر یکی از معروف ترین بناهای تاریخی و عجایب هفت گانه جهان محسوب می شود، اما تعداد این هرم ها در سودان بیشتر است.

به گزارش برترین ها، نام عملی این اهرام که امروزه به "اهرام البجراویه" (به خاطر نزدیکی به روستای "البجراویه" که در نزدیکی شهر شندی در 200 کیلومتری شمال شرقی پایتخت سودان قرار دارد) معروف است، "اهرامات مروی" است که از آثار پادشاهی بزرگ "هندوکش" به حساب می آید.

کوشی ها معابد و بناهای دیگری نیز بر جای گذاشتند که در تصویر مشاهده می کنید.

بنابراین گزارش، در سال 1070 قبل از میلاد، جانشین فرعون اعلام استقلال منطقه کوش از مناطق تحت سیطره فرعون را می کند که در حال حاضر در 400 کیلومتری شهر خرطوم پایتخت سودان قرار دارد.

در این هرم ها نیز مانند اهرام ثلاثه پادشان بزرگی مدفون هستند.

گفتنی است که سودان دارای 220 هرم یعنی دو برابر اهرام مصر است و اهرام مروی در لیست میراث جهانی یونسکو قرار دارند.

,آیا اهرام سودان را می شناسید؟! + عکس اهرام سودان,عجایب هفتگانه,اهرام ثلاثه مصر,جالب انگیز


,آیا اهرام سودان را می شناسید؟! + عکس اهرام سودان,عجایب هفتگانه,اهرام ثلاثه مصر,جالب انگیز


,آیا اهرام سودان را می شناسید؟! + عکس اهرام سودان,عجایب هفتگانه,اهرام ثلاثه مصر,جالب انگیز


,آیا اهرام سودان را می شناسید؟! + عکس اهرام سودان,عجایب هفتگانه,اهرام ثلاثه مصر,جالب انگیز


,آیا اهرام سودان را می شناسید؟! + عکس اهرام سودان,عجایب هفتگانه,اهرام ثلاثه مصر,جالب انگیز


,آیا اهرام سودان را می شناسید؟! + عکس اهرام سودان,عجایب هفتگانه,اهرام ثلاثه مصر,جالب انگیز


,آیا اهرام سودان را می شناسید؟! + عکس اهرام سودان,عجایب هفتگانه,اهرام ثلاثه مصر,جالب انگیز


,آیا اهرام سودان را می شناسید؟! + عکس اهرام سودان,عجایب هفتگانه,اهرام ثلاثه مصر,جالب انگیز


,آیا اهرام سودان را می شناسید؟! + عکس اهرام سودان,عجایب هفتگانه,اهرام ثلاثه مصر,جالب انگیز


,آیا اهرام سودان را می شناسید؟! + عکس اهرام سودان,عجایب هفتگانه,اهرام ثلاثه مصر,جالب انگیز


,آیا اهرام سودان را می شناسید؟! + عکس اهرام سودان,عجایب هفتگانه,اهرام ثلاثه مصر,جالب انگیز


,آیا اهرام سودان را می شناسید؟! + عکس اهرام سودان,عجایب هفتگانه,اهرام ثلاثه مصر,جالب انگیز


,آیا اهرام سودان را می شناسید؟! + عکس اهرام سودان,عجایب هفتگانه,اهرام ثلاثه مصر,جالب انگیز


,آیا اهرام سودان را می شناسید؟! + عکس اهرام سودان,عجایب هفتگانه,اهرام ثلاثه مصر,جالب انگیز

گردآوری توسط بخش جالب انگیز سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات