متن تبریک روز مادر

اکاایران: گاهی مواقع بد نیست با بعضی از مناسبت ها با حالت طنز روبرو شویم چرا که لبخند زدن حتی برای یک لحظه، باعث می شود جشنی در مغز انسان بپا شود و پیام رسان های عصبی فعال شوند که مانعی برای افسردگی محسوب می شوند. به بهانه اینکه امروز ،روز مادر است, مطالبی طنز و متفاوت برای تبریک گفتن روز مادر برای شما عزیزام و همراهان گردآوری کرده ایم . با هم ببینیم

تبریک متفاوت روز مادر به شیوه کاربران ایرانی :-)

متن تبریک روز مادر


متن تبریک روز مادر


متن تبریک روز مادر


متن تبریک روز مادر


متن تبریک روز مادر


متن تبریک روز مادر


متن تبریک روز مادر


متن تبریک روز مادر


متن تبریک روز مادر


متن تبریک روز مادر


متن تبریک روز مادر


متن تبریک روز مادر


متن تبریک روز مادر


متن تبریک روز مادر


متن تبریک روز مادر


متن تبریک روز مادر


متن تبریک روز مادر


متن تبریک روز مادر


متن تبریک روز مادر


متن تبریک روز مادر
 

گردآوری توسط بخش طنز،مطالب طنز سایت آکا
تبلیغات