آکاایران: مجموعه: بازیهای محلی

بازی محلی

آکاایران: بازی محلی «لى لى ارمنی»

بازی های محلی

 

در این بازى شکلى هشت خانه شبیه خاج (صلیب) مى کشند و به همین دلیل است که این بازى را لى لى ارمنى مى خوانند. پس از خانه هاى هفت و هشت، نیم دایره اى رسم مى کنند که آن را جهنم مى خوانند.

 

در این بازى با وجود استفاده از سنگ براى پرتاب به خانه ها، سنگ را با پا نمى زنند و سنگ در هر خانه اى که بى افتد از روى آن خانه مى پرند. بازى از خانه ٔ اول شروع مى شود و در خانه ٔ هشتم پایان مى یابد. آخرین مرحله جهنم است که بازیکن باید سعى کند سنگ او به جهنم نیفتد. وقتى او به خانه ٔ هشتم رسید، باید از روى جهنم بپرد. اگر موفق شد از همان جا باید سنگ را دوباره به خانه ها بى اندازد . در صورت موفق شدن برنده ٔ بازى است .

 


.

منبع : beytoote.com

گردآوری توسط بخش بازیهای محلی،بازی های بومی سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات