ده دلیلی که خدا زن را آفرید.

 

* خدا نگران بود که آدم در باغ عدن گم بشه چون اهل پرسیدن آدرس نبود.
*خدا میدونست یه روزی آدم نیاز داره یک کسی کنترل تلویزیون رو بهش بده.
*خدا میدونست که آدم هیچ وقت خودش وقت دکتر نمیگیره!
*خدا میدونست اگه برگ انجیر آدم تموم بشه، هیچ وقت خودش برای خودش یکی دیگه نمیخره. ...
*خدا میدونست که آدم یادش میره آشغالا رو بیرون ببره
*خدا می دونست ادم ،آدم بشو نیست
*خدا میدونست که مانند یک باغبون ، آدم برای پیدا کردن ابزارهاش نیاز به کمک داره
*خدا میدونست که آدم به کسی برای مقصر دونستش برای موضوع سیب یا هر چیز دیگری نیاز داره
* همونطور که درانجیل آمده است : برای یک مرد خوب نیست تنها بماند
و به عنوان دلیل شمار ه یک
* خدا به آدم نگاه کرد و گفت : من بهتر از این هم می تونم خلق کنم....

خنده دار,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس خنده دار و سرکاری چهارشنبه سوری ' href='http://fun.akaup.com/sms/nice-sms/news201731010263027139.html'>اس ام اس خنده دار</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='عکس خنده دار' href='http://fun.akairan.com/foto-aka/fun/'>عکس خنده دار</a></strong>,تصاویرخنده دار خنده دار,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس خنده دار و سرکاری چهارشنبه سوری ' href='http://fun.akaup.com/sms/nice-sms/news201731010263027139.html'>اس ام اس خنده دار</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='عکس خنده دار' href='http://fun.akairan.com/foto-aka/fun/'>عکس خنده دار</a></strong>,تصاویرخنده دار


گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکا
تبلیغات