آکاایران: تست هوش تصویری اختلاف تصاویر نوین

پیدا کردن تفاوت بین دو عکس یک سرگرمی جالب برای تمام سنین است. سری دیگری از بازی جذاب اختلاف تصاویر نوین را با هم می بینیم.

پیدا کردن اختلاف تصاویر 

15 اختلاف بین دو تصویر زیر وجود دارد، آنها را بیابید.

سرگرمی جالب

آکاایران: بازی جذاب اختلاف تصاویر نوین سرگرمی جالب برای تمام سنین

15 تفاوت بین دو تصویر را پیدا کنید.

سرگرمی جالب

9 تفاوت تصاویر را بیابید.

سرگرمی جالب

5 تفاوت را پیدا کنید.

سرگرمی جالب

10 اختلاف بین دو عکس را پیدا کنید.

سرگرمی جالب

10 تفاوت را بیابید.

سرگرمی جالب

10 اختلاف تصاویر را پیدا کنید.

سرگرمی جالب

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

پاسخ تست هوش ختلاف تصاویر را بیابید:

سرگرمی جالب

تست هوش تصویری نوین

سرگرمی جالب

بازی اختلاف تصاویر

سرگرمی جالب

تست هوش تصویری

سرگرمی جالب

 پیدا کردن اختلاف تصاویر

سرگرمی جالب

بازی و تست هوش تصویری پیدا کردن اختلاف ها

سرگرمی جالب

معمای یافتن اختلاف تصاویر

سرگرمی جالب

بازی جذاب اختلاف تصاویر نوین سرگرمی جالب برای تمام سنین

گردآوری : گروه سرگرمی مجله تصویر زندگی 

.

منبع : tasvirezendegi.ir

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات