آکاایران:  

تعدادی حلقه مربعی شکل داریم. اکثر حلقه ها به یک یا چند حلقه دیگر متصل هستند. البته نه همه آنها. به نظر شما چند حلقه داریم که هیچ اتصالی با حلقه های دیگر ندارد؟

 

تست هوش تصویری

آکاایران: تست هوش تصویری: حلقه های غیرمتصل

تست هوش تصویری جالب

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••


پاسخ تست هوش تصویری "حلقه های نامتصل"
سه حلقه:
حلقه های 17، 19 و 23

 منبع :

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات