آکاایران: مجموعه: کاریکاتور و تصاویر طنز

کاریکاتورهای غم انگیز درباره سیل

آکاایران: کاریکاتورهای غم انگیز درباره سیل

کاریکاتور مسئول مورد نظر در دسترس نیست!

کاریکاتورهای غم انگیز درباره سیل

کاریکاتور مدیران سیل زده!!!

کاریکاتورهای غم انگیز درباره سیل

کاریکاتور سین هشتم، سیل 

کاریکاتورهای غم انگیز درباره سیل

کاریکاتور گلستان را سیل برد مسئول مربوطه را خواب...!!!!

کاریکاتورهای غم انگیز درباره سیل

کاریکاتور سیل

کاریکاتورهای غم انگیز درباره سیل

کاریکاتور مدیریت بحران سیل ...

 

کاریکاتورهای غم انگیز درباره سیل

کاریکاتور سین هشتم سیل!!!

کاریکاتورهای غم انگیز درباره سیل

کاریکاتور سیل 

کاریکاتورهای غم انگیز درباره سیل

کاریکاتور سیل گلستان و مسئولان تعطیل

کاریکاتورهای غم انگیز درباره سیل

کاریکاتور مهمان ناخوانده عید امسال!

کاریکاتورهای غم انگیز درباره سیل

کاریکاتور توقع مردم از مسئولین در شرایط بحران سیل

کاریکاتورهای غم انگیز درباره سیل

کاریکاتور سین هشتم، سیل 

کاریکاتورهای غم انگیز درباره سیل

کاریکاتور سیل

کاریکاتورهای غم انگیز درباره سیل

کاریکاتور مدیریت بحران سیل

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته

.

منبع : beytoote.com

گردآوری توسط بخش کاریکاتور و تصاویر طنز سایت آکا
تبلیغات