لیلی و مجنون

آکاایران: حکایت لیلی و مجنون (انتخاب دختر دلپذیر)

آکاایران: حکایت لیلی و مجنون

حکایت آموزنده انتخاب دختر دلپذیر : مجنون در عشق لیلی می سوخت. دوستان و آشنایان نادان او که از عشق چیزی نمی دانستند گفتند لیلی خیلی زیبا نیست. در شهر ما دختران زیباتر از و زیادند، دخترانی مانند ماه، تو چرا اینقدر ناز لیلی را می کشی؟ بیا و از این دختران زیبا یکی را انتخاب کن. مجنون گفت: صورت و بدن لیلی مانند کوزه است، من از این کوزه شراب زیبایی می نوشم.

خدا از این صورت به من شراب مست کنندة زیبایی می دهد.شما به ظاهر کوزة دل نگاه می کنید. کوزه مهم نیست، شراب کوزه مهم است که مست کننده است. خداوند از کوزة لیلی بشما سرکه داد، اما به من شراب داد. شما عاشق نیستید.

خداوند از یک کوزه به یکی سم می دهد به دیگری شراب و عسل. شما کوزة صورت را می بینید و آن شراب ناب با چشم ناپاک شما دیده نمی شود. مانند دریا که برای مرغ آبی مثل خانه است اما برای کلاغ باعث مرگ و نابودی است.

.

منبع : talab.org

گردآوری توسط بخش حکایات خواندنی و حکایات جالب سایت آکا
تبلیغات