مینی شعرهای تصویری (8)

آکاایران: مینی شعرهای تصویری (8)

آکاایران: مینی شعرهای منتخب و دلپذیر؛ چکیده ای از فلسفه زیباترین آهنگ زندگی : مینی شعرهای دلنشین و جذاب

شعر در کوتاه ترین و موجزترین و خوش آهنگ ترین و مناسب ترین همنشینی واژه هایی آشنا، ما را با معنایی درگیر می کند که برای عقل، نامفهوم و موهوم و بیگانه است، اما برای دل و جان، آشنا و حس شدنی است. شعر، میزبانی صادق است که قلب مخاطبان مستعد خود را هدف قرار می دهد و آنان را به ساحت ناممکن ها و ناباوری ها فرا می خواند تا خود ببینند و باور کنند که اگر ایمان و عشق باشد، هر ناممکنی ممکن می شود.

عشق ز رفتنت آغاز شد …

مینی شعرهای تصویری (8)
مینی شعرهای تصویری (8)
مینی شعرهای تصویری (8)
مینی شعرهای تصویری (8)

 

آه بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست

مینی شعرهای تصویری (8)
مینی شعرهای تصویری (8)
مینی شعرهای تصویری (8)

از دل برود هر آنکه از دیده برفت

مینی شعرهای تصویری (8)
مینی شعرهای تصویری (8)
مینی شعرهای تصویری (8)

من را میان بهت خیابان گذاشتی

تا دست روی شانه ی باران گذاشتی

 

مینی شعرهای تصویری (8)
مینی شعرهای تصویری (8)
مینی شعرهای تصویری (8)

جنگجویی خسته ام بعد از نبردی نا برابر

مینی شعرهای تصویری (8)
مینی شعرهای تصویری (8)

تنهایی من اتفاق تازه ای نیست

مینی شعرهای تصویری (8)
مینی شعرهای تصویری (8)
مینی شعرهای تصویری (8)

آزرده دل از کوی تو رفتیم و نگفتی

کی بود؟

کجا رفت؟

چرا بود و چرا

نیست ؟

مینی شعرهای تصویری (8)
مینی شعرهای تصویری (8)
مینی شعرهای تصویری (8)

اولین بار نیست که آرام گریه می کنم

اما اولین بارم است که گریه آرامم نمی کند

مینی شعرهای تصویری (8)
مینی شعرهای تصویری (8)
مینی شعرهای تصویری (8)

گناهم بودن بودن پاکی

گناهم مث دیگرون نبودن

مینی شعرهای تصویری (8)
مینی شعرهای تصویری (8)
مینی شعرهای تصویری (8)

عشق رازی ست به اندازه آغوش خدا

عشق آن گونه که می دانم و می دانی نیست

مینی شعرهای تصویری (8)
مینی شعرهای تصویری (8)


.

منبع :

گردآوری توسط بخش حکایات خواندنی و حکایات جالب سایت آکا
تبلیغات