فال حافظ,غزل شراب تلخ می خواهم که مردافکن بود زورش,تفسیر کامل فال حافظ

تعبیر فال حافظ شراب تلخ می خواهم که مردافکن بود زورش

 

فال حافظ,غزل شراب تلخ می خواهم که مردافکن بود زورش,تفسیر کامل فال حافظ
شراب تلخ می​خواهم که مردافکن بود زورش که تا یک دم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش
سماط دهر دون پرور ندارد شهد آسایش مذاق حرص و آز ای دل بشو از تلخ و از شورش
بیاور می که نتوان شد ز مکر آسمان ایمن به لعب زهره چنگی و مریخ سلحشورش
کمند صید بهرامی بیفکن جام جم بردار که من پیمودم این صحرا نه بهرام است و نه گورش
بیا تا در می صافیت راز دهر بنمایم به شرط آن که ننمایی به کج طبعان دل کورش
نظر کردن به درویشان منافی بزرگی نیست سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش
کمان ابروی جانان نمی​پیچد سر از حافظ ولیکن خنده می​آید بدین بازوی بی زورش

اشعار حافظ با صدای دلنشین موسوی گرمارودی

تعبیر فال حافظ:

از فرصتی که داری استفاده کن وگرنه کسی دیگر از این فرصت سود می برد. به زیردستان خود هم توجه کن. اگر در عین مفام و ثروت، به زیردستان محبت کردی مردی. دامی برایت گسترده اند.

اختصاصی آکاایران

گردآوری توسط بخش غزلیات حافظ سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات