ای سرو ناز حسن که خوش می روی به ناز,ای سرو ناز حسن که خوش می روی به نازمعنی ,تعبیر ای سرو ناز حسن که خوش می روی به ناز

فال حافظ ای سرو ناز حسن که خوش می​روی به ناز 

 

ای سرو ناز حسن که خوش می روی به ناز,ای سرو ناز حسن که خوش می روی به نازمعنی ,تعبیر ای سرو ناز حسن که خوش می روی به ناز

ای سرو ناز حسن که خوش می​روی به ناز

عشاق را به ناز تو هر لحظه صد نیاز

فرخنده باد طلعت خوبت که در ازل

ببریده​اند بر قد سروت قبای ناز

آن را که بوی عنبر زلف تو آرزوست

چون عود گو بر آتش سودا بسوز و ساز

پروانه را ز شمع بود سوز دل ولی

بی شمع عارض تو دلم را بود گداز

صوفی که بی تو توبه ز می کرده بود دوش

بشکست عهد چون در میخانه دید باز

از طعنه رقیب نگردد عیار من

چون زر اگر برند مرا در دهان گاز

دل کز طواف کعبه کویت وقوف یافت

از شوق آن حریم ندارد سر حجاز

هر دم به خون دیده چه حاجت وضو چو نیست

بی طاق ابروی تو نماز مرا جواز

چون باده باز بر سر خم رفت کف زنان

حافظ که دوش از لب ساقی شنید راز

 

اشعار حافظ با صدای دلنشین موسوی گرمارودی

 

تعبیر فال حافظ:

کسانی هستند که محتاج تو می باشند و دست نیاز به سویت دراز کرده اند دست آنها را رد نکن آنها مثل پروانه به دورت می چرخند و از وجودت استفاده می کنند. عهدی را که بسته ای نشکن زیرا باعث می شود که رقیبان تو را از میدان بدر کنند. خداوند تو را یاری می کند. رازت را به کسی نگو.

تفسیر فال حافظ 2:

غم و غصه ی هجران دوست را تحمل کن و افسرده نباش. به زودی به کام و مراد خود می رسی. صدق و صفا را فراموش نکن تا بتوانی حسن نیت خود را به همه ثابت کنی. ثابت قدم و استوار باش و از طعنه ی حسودان در هراس نباش. 

 

ای سرو ناز حسن که خوش می روی به ناز,ای سرو ناز حسن که خوش می روی به نازمعنی ,تعبیر ای سرو ناز حسن که خوش می روی به ناز

فال حافظ ای سرو ناز حسن که خوش می​روی به ناز

اختصاصی آکاایران

گردآوری توسط بخش غزلیات حافظ سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات