هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود سراج,هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود,هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود تعبیر

فال حافظ هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود 

 

هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود سراج,هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود,هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود تعبیر

هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود

هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود

از دماغ من سرگشته خیال دهنت

به جفای فلک و غصه دوران نرود

در ازل بست دلم با سر زلفت پیوند

تا ابد سر نکشد و از سر پیمان نرود

هر چه جز بار غمت بر دل مسکین من است

برود از دل من و از دل من آن نرود

آن چنان مهر توام در دل و جان جای گرفت

که اگر سر برود از دل و از جان نرود

گر رود از پی خوبان دل من معذور است

درد دارد چه کند کز پی درمان نرود

هر که خواهد که چو حافظ نشود سرگردان

دل به خوبان ندهد و از پی ایشان نرود

 

اشعار حافظ با صدای دلنشین موسوی گرمارودی

 

تعبیر فال حافظ:

یاد یار لحظه ای از تو جدا نمی شود به خاطر جفایی که دیده ای مدام غصه می خوری پیمان را با تو شکسته اند و بار غم روی دلت سنگینی می کند. برای اینکه از این بار غم رهایی پیدا کنی و از سرگردانی نجات یابی فکر نکن. با خدایت به رازو نیاز بپرداز تا دلت دوباره شاد شود.

تفسیر فال حافظ 2:

در راه مقصود اراده ای محکم و پایدار داشته باش. با هر مانع که روبرو شدی، نا امید نشو زیرا نا امیدی بزرگترین آفت برای انسان است. شک و تردید را از خود بران. در امر زندگی دو دل بودن بسیار بد است.

 

هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود سراج,هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود,هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود تعبیر

فال حافظ هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود

اختصاصی آکاایران

 

گردآوری توسط بخش غزلیات حافظ سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات