نقدها را بود آیا که عیاری گیرند,نقدها را بود آیا که عیاری گیرند تعبیر,نقدها را بود آیا که عیاری گیرند فال

فال حافظ نقدها را بود آیا که عیاری گیرند 

 

نقدها را بود آیا که عیاری گیرند,نقدها را بود آیا که عیاری گیرند تعبیر,نقدها را بود آیا که عیاری گیرند فال

نقدها را بود آیا که عیاری گیرند

تا همه صومعه داران پی کاری گیرند

مصلحت دید من آن است که یاران همه کار

بگذارند و خم طره یاری گیرند

خوش گرفتند حریفان سر زلف ساقی

گر فلکشان بگذارد که قراری گیرند

قوت بازوی پرهیز به خوبان مفروش

که در این خیل حصاری به سواری گیرند

یا رب این بچه ترکان چه دلیرند به خون

که به تیر مژه هر لحظه شکاری گیرند

رقص بر شعر تر و ناله نی خوش باشد

خاصه رقصی که در آن دست نگاری گیرند

حافظ ابنای زمان را غم مسکینان نیست

زین میان گر بتوان به که کناری گیرند

 

اشعار حافظ با صدای دلنشین موسوی گرمارودی

 

تعبیر فال حافظ:

مصلحت در این است که به کمک یار بشتابید. خودتان را کنترل کنید. فعلا" باید از صحبت کردن پرهیز کنید تا بتوانید یار را از بند نجات دهید. عده ای می خواهند به شما آسیب برسانند از آنها دوری کنید.

تفسیر فال حافظ 2:

غرور و تعصب را رها کن و آینده نگر باش. اوضاع همیشه بر وفق مراد نیست. در روزگار توانمندی به یاد تنگدستان باش تا خداوند همیشه به تو یاری رساند. 

 

نقدها را بود آیا که عیاری گیرند,نقدها را بود آیا که عیاری گیرند تعبیر,نقدها را بود آیا که عیاری گیرند فال

فال حافظ نقدها را بود آیا که عیاری گیرند

اختصاصی آکاایران

گردآوری توسط بخش غزلیات حافظ سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات