و هرگاه به آنها(منافقان ) گویند بیایید تا رسول خدا برای شما از حق آمرزش طلبند سربپیچند و بگری که با تکبر و نخوت از حق روی میگردانند
آیه ی 5 سوره ی منافقون
به خواسته و مقصودت نمیرسی

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات