بگو ای پیامبر ورا وحی رسیده که گروهی از جنیان ایات قرآن را استماع کرده اندو پس از شنیدن گفته اند که ما از قران ایات عجیبی میشنویم
آیه ی 1 سور ه ی جن
انجامش بد ه و ترکش مکن به مقصود میرسی
انشاالله خوبست

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات