حم. تنزیل این قران (عظیم) از جانب خدای مقتدر حکیم است
آیات1و2 سوره ی جاثیه
در نهایت خوبی است
انشاء الله خوب است

 

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات