و همین گونه ما روح(و فرشته بزرگ)خود را به فرمان خویش برای وحی به تو قرستادیم و از آن پیش که وحی بر تو رسد نه دانستن کتاب خدا چیست و نه، فهم کردی که راه ایمان و شرع کدام است
آیه ی 52 سوره ی شوری
به مطلب و آنچه از فایده و سودی که در آن است می رسی
انشاء الله خوب است

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات