و کیست گمراه تر از آنکه جز خدا کسی را بپرستد که هیچ در حوائج تا قیامت او را اجابت نکند(و نتواند کرد)و از هر چه بخوانندش خود بی خبر باشد؟
آیه ی 5 سوره ی احقاف
نهی شدید

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات