و به یاد آرید هنگامی که از شما عهد گرفتیم که خون یکدیگر را نریزید و یکدیگر را از خانه و دیار خود نرانید . سپس بر آن عهد اقرار کردید و گردن نهادید. و شما خود بر آن گواه میباشید
آیه84 سوره ی بقره
خلاف آنچه را که خواسته اید طلب کن. دنبال راه حل دیگر باش
انشاالله خوبست

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات