و روزی که کافران را در آتش دوزخ متوجه سازند (فرشتگان قهر و عذاب به آنها گویند)شما لذات بهشتی و خوشیهایتان را در زندگانی دنیا به شهوت رانی و ظلم و عصیان از بین بردید
آیه ی 20 سوره ی احقاف
نهی شدید به سبب بد فرجامی

 

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات