در ان هنگام که زکریا (کرامت مریم را مشاهده کرد) عرض کرد پروردگارا مرا به لطف خویش فرزندانی پاک سرشت عطا فرما که همانا تویی مستجاب کننده ی  دعا
   آیه 38 سوره ی آل عمران 
به خواسته و مقصودت میرسی
انشا الله خوب است

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات