بنی اسرائیل به موسی گفتند :از خدا بخواه که رنگ آن گاو را نیز معین فرماید . موسی جواب داد :خدا می فرماید :گاو زرد زرینی باشد که رنگ آن بیندگان را فرحبخش است
آیه ی 69 سوره ی بقره
وصول به مقصود امکان دارد لکن به این اندازه اکتفا نشود بیش از این میخواهد
انشاالله خوبست

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات