نتیجه استخاره :   انجام بده  
توضیح:   عمل بسیار خوبی است ان شاءالله. به آن عمل کن.  
سوره:   حجر  
آیه:   16  
صفحه:   263 
 
 

سوره الحجر مشتمل بر 99 آیه - سوره شماره 15

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات