نتیجه استخاره :   انجام بده  
توضیح:   پس خدا تو را بس است و کفایتت می کند.  
سوره:   انفال  
آیه:   62  
صفحه:   185 
 
 

سوره الانفال مشتمل بر 75 آیه - سوره شماره 8

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات