نتیجه استخاره :   انجام نده  
توضیح:   عکس آنچه نیت کرده ای بدست خواهی آورد.  
سوره:   مومنون  
آیه:   75  
صفحه:   347 
 
 

سوره المؤمنون مشتمل بر 118 آیه - سوره شماره 23

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات