نتیجه استخاره :   اختیار با توست  
توضیح:   عمل به آن و عمل نکردن به آن مساوی است. فرقی نمی کند.  
سوره:   زمر  
آیه:   41  
صفحه:   463 
 
 

سوره الزمر مشتمل بر 75 آیه - سوره شماره 39

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات