نتیجه استخاره :   انجام بده  
توضیح:   کار خیلی خوبی است.  
سوره:   زمر  
آیه:   6  
صفحه:   459 
 
 

سوره الزمر مشتمل بر 75 آیه - سوره شماره 39

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات