نتیجه استخاره :   انجام نده  
توضیح:   آنچه نیت کردی به بدی می انجامد.  
سوره:   انبیا  
آیه:   82  
صفحه:   329 
 
 
سوره الانبیاء مشتمل بر 112 آیه - سوره شماره 21

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات