نتیجه استخاره :   اختیار با توست  
توضیح:   اول آن بد است ولی عاقبت خوبی دارد.  
سوره:   نور  
آیه:   11  
صفحه:   351 
 
 
سوره النور مشتمل بر 64 آیه - سوره شماره 24

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات