نتیجه استخاره :   انجام نده  
توضیح:   به مقصودت نخواهی رسید.  
سوره:   هود  
آیه:   46  
صفحه:   227 
 
 

سوره هود مشتمل بر 123 آیه - سوره شماره 11

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات