نتیجه استخاره :   انجام بده  
توضیح:   در این کار خیر و برکت وجود دارد و مورد کمک و همراهی خدا قرار می گیرد  
سوره:   فاتحه  
آیه:   1  
صفحه:   1 
 
 
سوره الفاتحة مشتمل بر 7 آیه - سوره شماره 1

گرفتن فال حافظ

مشاهده تعبیر خواب

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات