نتیجه استخاره :   انجام نده  
توضیح:   به هیچ وجه عمل به آن صحیح نمی باشد.  
سوره:   بقره  
آیه:   135  
صفحه:   21 
 
 
سوره البقرة مشتمل بر 286 آیه - سوره شماره 2

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات