نتیجه استخاره :   انجام بده  
توضیح:   برای انجام آن وقت مناسبی است.  
سوره:   قصص  
آیه:   14  
صفحه:   387 
 
 
سوره القصص مشتمل بر 88 آیه - سوره شماره 28

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات