نتیجه استخاره :   انجام نده  
توضیح:   عاقبت بدی دارد.  
سوره:   انفال  
آیه:   34  
صفحه:   181 
 
 
سوره الانفال مشتمل بر 75 آیه - سوره شماره 8

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات