نتیجه استخاره :   انجام نده  
توضیح:   عاقبت بدی دارد.  
سوره:   نحل  
آیه:   88  
صفحه:   277 
 
 
سوره النحل مشتمل بر 128 آیه - سوره شماره 16

گرفتن فال حافظ

مشاهده تعبیر خواب

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات