نتیجه استخاره :   انجام نده  
توضیح:   عکس آنچه نیت کرده ای بدست خواهی آورد.  
سوره:   شعراء  
آیه:   40  
صفحه:   369 
 
 
سوره الشعراء مشتمل بر 229 آیه - سوره شماره 26

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات