نتیجه استخاره :   اختیار با توست  
توضیح:   عمل به آن و عمل نکردن به آن مساوی است. فرقی نمی کند.  
سوره:   توبه  
آیه:   27  
صفحه:   191 
 
 
سوره التوبة مشتمل بر 129 آیه - سوره شماره 9

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات