نتیجه استخاره :   انجام نده  
توضیح:   بخاطر اینکه عکس آن چیزی را که طلب کردی بدست می آوری  
سوره:   حاقه  
آیه:   9  
صفحه:   567 
 
 
سوره الحاقة مشتمل بر 52 آیه - سوره شماره 69

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات