.
.
.
.

سایت سرگرمی فال حافظ

ما بی غمان مست دل از دست داده‌ایم

پرتال آکاايران سايت خبرگزاری آکا بخش دیوان حافظ قسمت فال حافظ آکا،فال حافظ آنلاین با معنی،باتعبیر- ما بی غمان مست دل از دست داده‌ایم
ما بی غمان مست دل از دست داده‌ایم   همراز عشق و همنفس جام باده‌ایم
بر ما بسی کمان ملامت کشیده‌اند   تا کار خود ز ابروی جانان گشاده‌ایم
ای گل تو دوش داغ صبوحی کشیده‌ای   ما آن شقایقیم که با داغ زاده‌ایم
پیر مغان ز توبه ما گر ملول شد   گو باده صاف کن که به عذر ایستاده‌ایم
کار از تو می‌رود مددی ای دلیل راه   کانصاف می‌دهیم و ز راه اوفتاده‌ایم
چون لاله می مبین و قدح در میان کار   این داغ بین که بر دل خونین نهاده‌ایم
گفتی که حافظ این همه رنگ و خیال چیست   نقش غلط مبین که همان لوح ساده‌ایم


تعبیر فال حافظ :از شکستی که فعلاً در راه مقصود خود خورده ای، ناراحت نباش و از طعنه ی حسودان، مأیوس و نا امید نشو. به خاطر رسیدن به مقصود، بی محابا کار نکن و با تعقل و تفکر جوانب کار را بسنج تا به موفقیت دست یابی.

برچسب ها:
.

fal
برای گرفتن فال حافظ جدید کلیک نمایید

.

مروری برگذشته

.
.
.
.
.
.
.